Átváltási műveletek a beszélőjelölőnek nevezett szanszkrit idéző mondat angol és magyar nyelvű fordításaiban

E tanulmány megírásának ötlete akkor merült fel bennem, amikor észrevettem, hogy egy angol nyelvű Bhagavadgītā-kiadás néhányszor a magyar fordítói gyakorlathoz hasonlóan konkretizálja a szanszkrit idéző igét. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a fordító nemcsak lefordította a ‘mondta’ jelentésű szanszkrit uvāca igét, hanem fordításában arra is utalt, az illető szereplő hogyan mondta el azt, amit akart. Az ilyen konkretizálás eredményeképpen lesz a fordított szövegben mondta helyett kérdezte, felelte stb.

Írásom harminchárom magyar, angol vagy hindi nyelvű teljes, illetve részleges Bhagavadgītā-fordítást elemezve mutatja be azt, hogy e kiadások fordítói, hogyan ültették át az uvāca idéző igét a célnyelvre. Az elemzésből kiviláglik, hogy mind a magyar, mind az angol fordítások esetében létezik egy fordítói hagyomány, amely napjainkig hatást gyakorol az ige fordítására.

A cikk itt olvasható:

https://www.researchgate.net/publication/334201059_Atvaltasi_muveletek_a_beszelojelolonek_nevezett_szanszkrit_idezo_mondat_angol_es_magyar_nyelvu_forditasaiban

(A jobb felső sarokban található a Download full-text PDF feliratú gomb)