Mi az, ami a szövegben a leggyakrabban ismétlődik?

Sríla Sivarama Swami Maharaja így ír:

A Gítában számos olyan dolog van, ami időről időre visszatér. A számszerű adatok azonban azt mutatják, hogy semmi sem ismétlődik olyan gyakorisággal, mint a bhakti szó. Míg az odaadó szolgálat minden fejezetben előfordul, más folyamatok — mint a karma vagy a dzsnyána — csak azokban a fejezetekben szerepelnek, amelyek kifejezetten ezekre vonatkoznak. Előfordulásuk száma pedig még együttesen is kevesebb, mint a bhaktié.

Az alábbiak olyan versek az egyes fejezetekből, amelyek az odaadást javasolják:

2.61, 3.30, 4.10, 5.29, 6.47, 7.17, 8.14, 9.34, 10.9, 11.54, 12.20, 13.19, 14.26, 15.19,
16.5, 17.28, 18.65.

Mindez azt jelzi, hogy az Úr az odaadó szolgálatról beszél a legtöbbet, amit az állandó ismétlés is alátámaszt. A fenti lista közel sem teljes. A felsorolt versek legtöbbje közvetlenül utal a bhaktira, de számos más vers is van, ami valamilyen bhaktival kapcsolatos tevékenységre utal, vagy közvetett módon beszél a bhaktiról.

Itt meg kell jegyeznünk, hogy az egyetlen vers, amely a műben majdnem teljesen azonosan ismétlődik, szintén arra utasítja Ardzsunát, hogy legyen Srí Krisna bhaktája:1

man-maná
bhava mad-bhaktó mad-jádzsí mám namaszkuru
mám évaisjaszi juktvaivam átmánam mat-parájanah

mat-manáh — gondolj mindig Rám; bhava — legyél; mat — Enyém; bhaktah — bhakta; mat — Enyém; jádzsí — imádó; mám — Nekem; namaszkuru — ajánld hódolatodat; mám — Nekem; éva — teljesen; ésjaszi — el fogsz jönni; juktvá — elmélyülve; évam — így; átmánam — lelked; mat-parájanah — Nekem átadva.

Gondolj mindig Rám, légy a bhaktám, ajánld hódolatodat Nekem, és imádj Engem! Ha teljesen elmélyülsz Bennem, biztosan eljutsz Hozzám. (9.34)

E vers így jelenik meg a tizennyolcadik fejezet végén:

man-maná bhava mad-bhaktó mad-jádzsí mám namaszkuru
mám évaisjaszi szatjam té pratidzsáné prijó ’szi mé

mat-manáh — Rám gondolva; bhava legyél; mat-bhaktah — az Én bhaktám; mat-jádzsí — az Én imádóm; mám — Nekem; namaszkuru — ajánld fel hódolatodat; mám — Nekem; éva — bizonyára; ésjaszi — jönni fogsz; szatjam — igazán; — neked; pratidzsáné — megígérem; prijah — kedves; aszi — vagy; — Nekem.

Gondolj mindig Rám, légy az Én hívem! Imádj Engem, és ajánld tiszteletedet Előttem, s így kétségtelenül el fogsz jutni Hozzám! Ezt megígérem neked, mert nagyon kedves barátom vagy. (18.65)

Láthatjuk, hogy e versek azon része, amely a tulajdonképpeni utasítást és a követéséből fakadó eredmény leírását tartalmazza, teljesen megegyezik. .Gondolj mindig Rám, légy az Én hívem, imádj Engem és ajánld hódolatod előttem!” Egyetlen más helyen sem fordul elő a műben két vers ilyen mérvű azonossága. E két slókának a könyvben elfoglalt helye ugyancsak kiemelkedő fontosságú, ezzel azonban majd később, a hatodik részben fogunk foglalkozni.

Oktatása folyamán Srí Krisna többször is értésére adja Ardzsunának, ki áll a szívéhez legközelebb a különböző folyamatokat gyakorlók közül. A következő versekben a mé prijah — „kedves Nekem” kifejezés ismétlődik: 12.14, 12.15, 12.16, 12.17, 12.19. E versek a bhakták tulajdonságait ecsetelik, miközben az Úr kifejezi hozzájuk fűződő ragaszkodását. Krisna Ardzsunát személyesen is biztosítja szeretetéről: pratidzsáné prijó szi mé — „Ezt megígérem neked, mert nagyon kedves vagy számomra.. Nem egyszerűen csak arról van szó, hogy Srí Krisna kedvét leli a bhaktáiban, de a kilencedik fejezet tanúsága szerint más folyamatok végzői egyáltalán nem képesek megérinteni a szívét, így velük semleges marad, míg a bhaktákkal bensőséges viszonyban áll (9.29). E verseken kívül az Úr csak egyetlen helyen fejezi ki a prijah szóval a ragaszkodását valaki iránt, a hetedik fejezet tizenhetedik versében, ahol azt tárja fel, hogy azok közül, akik valamilyen anyagi motivációtól hajtva az odaadó szolgálatba kezdenek, az a dzsnyání2 a legkedvesebb neki, aki eljutott az ékánta bhakti, a kizárólagos odaadó szolgálat szintjére.

1 Mivel Sríla Prabhupada a magyar kiadás alapjául szolgáló angol fordításában a két vers azonos sorait kis eltéréssel fordítja, a világosabb megértés
kedvéért itt a versek általa megadott szavankénti fordítását is közöljük.

2 A dzsnyána jóga gyakorlója.

Vélemény, hozzászólás?