Ezen az oldalon a Bhagavad-gítá általam készített fordításai, magyarázatai és a Bhagavad-gítáról írt tanulmányaim olvashatóak. Ez alól az egyetlen kivételt Ő Isteni Kegyelmessége A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada A Bhagavad-gítá úgy, ahogy van című könyvének itt letölthető fordítása képezi, amely nem az én munkám. A Bhágavata-purána egy verse szerint (1.2.5), ha valaki a Bhagavad-gítában tárgyalt kérdésekkel foglalkozik, az olyan kutatást végez, amely az egész világ hasznára válik, ezért mindenek előtt szeretném kifejezni a hálám, amiért olvasóim megtiszteltek a figyelmükkel.

A Bhagavad-gítának magyarul is egyre több kiadása lát napvilágot, melyek között egyaránt vannak irodalmi és tudományos igénnyel megírt munkák is, ám az irodalmi szempontok előtérbe helyezését általában megsínyli a tudományosság, míg a tudományos igénnyel készült kiadások – lévén a szanszkrit szöveg eredetileg angol nyelvű fordításai és magyarázatai – a filozófiai hűségre való törekvés következtében sokszor disszonáns magyarsággal szólalnak meg. Éppen ezért úgy döntöttem, hogy megpróbálkozom a két szempont ötvözésével, egy olyan fordítás elkészítésével, amely amellett, hogy hűséges marad a műben megjelenő nagyszerű filozófiához, azt a lehető legszebb nyelvezettel mutatja be. Annak érdekében, hogy a Bhagavad-gítá bölcselete a minél teljesebben az olvasó elé tárulhasson, szakítanom kellett a verses formával, s azt is el kell mondanom, hogy nem a Gítá szavait fordítottam le, hanem a tartalmát, vagyis a jobb érthetőség kedvéért egy-egy szanszkrit szó jelentését akár több mondaton keresztül kifejtem, némiképp kibővítve ezzel az eredeti szöveget. Még a munka elején tartok, de amit elkészül egy fejezet, felteszem az oldalra.

Mielőtt elkezdtem volna a saját fordításom megszövegezését, Sríla Bhaktivinóda Thákura Raszikarandzsana nevű magyarázatának lefordításával próbálkoztam, ám mivel azt a tájékozatlan olvasó számára túl bonyolultnak találtam, e munka folytatása a prózai fordításom befejezésére vár. Az elkészült fejezetek megtalálhatóak az oldalon.

A honlap egy másik szekciójában a Gítá verses formában lefordított slókáit is megjelenítem, remélve, hogy idővel ez is gyarapszik majd.

Vélemény, hozzászólás?